Wszystkie pełnoletnie osoby z wykształceniem co najmniej podstawowym oraz brakiem przeciwwskazań zdrowotnych zapraszamy do uczestnictwa w kursie na operatorów suwnic:
Aktualnie rozróżniamy dwie kategorie suwnic:

  • Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia – ważne uprawnienia na 10 lat
  • Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego  oraz specjalnego przeznaczenia  – ważne uprawnienia na 5 lat

Po ostatniej aktualizacji Rozporządzenia, zmieniły się kategorie oraz terminowość uprawnień na suwnicę, natomiast dodatkowo otrzymuje się uprawnienia w zakresie wciągników oraz wciągarek. Wcześniejsze rozróżnienie suwnic poniżej:

  • sterowanych z poziomu roboczego – II S, w tym bezprzewodowo
  • sterowanych z kabiny – I S
  • specjalistycznych

Udział w kursie na suwnice oznacza nabycie specjalistycznej wiedzy, praktycznych umiejętności w zakresie obsługi urządzeń dźwignicowych oraz niezbędnych kwalifikacji do pracy jako operatorów suwnic/cięgników – nauka pod względem zaliczenia egzaminu UDT.

Zakończeniem kursu obsługi suwnic jest państwowy egzamin przed właściwą dla danego rejonu komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Wydawane uprawnienia w postaci zaświadczeń kwalifikacyjnych są terminowe i zezwalają na obsługę suwnic określonego typu, zgodnie z odbytym kursem.

 

Data szkolenia:
13.01 oraz 27.01.2023
03.02 oraz 17.02.2023
24.02 oraz 10.03.2023
24.03 oraz 31.03.2023

Ważność uprawnień kwalifikacyjnych UDT:

1. Wciągarki i wciągniki ogólnego przeznaczenia –  10 lat
2. Wciągniki i wciągarki ogólnego i specjalnego przeznaczenia – 5 lat
3. Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia  – 10 lat
4. Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia – 5 lat