Z pewnością każdy z nas niejednokrotnie widział tzw. podesty ruchome w miejscach, gdzie wykonywane są prace na wysokościach. Niezwykle pomocne, a przy tym zapewniające optymalne bezpieczeństwo urządzenia przejezdne, zostały specjalnie stworzone do przemieszczania pracowników, nawet na duże wysokości. Ich zadania są znacznie szersze, ponieważ mogą w szybki i skuteczny sposób dostarczyć na określoną wysokość niezbędne do wykonania prac materiały.

Podesty ruchome, podnośniki koszowe, czy też inaczej zwyżki składają się zazwyczaj z platformy roboczej z elementami sterowniczymi, wysięgnika i podwozia. Trudno byłoby wyobrazić sobie wycinkę gałęzi, prace elektroenergetyczne na instalacjach przesyłowych, budowlane przy dachach, czy też prozaiczne zawieszanie potężnych reklam bez ich udziału. Brak podestów ruchomych znacznie utrudniłby wykonywane prace na wysokościach.

Na potrzeby szkoleń operatorów tzw. podnośniki koszowe lub zwyżki dzielimy odpowiednio na kategorie:

I P – podesty ruchome:

  • przejezdne wolnobieżne (podnośniki nożycowe)
  • przewoźne (np. pająki podczepiane pod samochód)
  • samojezdne (montowane na pojeździe)

II P – podesty ruchome przejezdne wolnobieżne:

  • wiszące
  • masztowe, masztowo-przegubowe
  • stacjonarne

Uprawnienia można zdobyć w dwóch kategoriach I P oraz II P (jak wyżej). Wymagania, jakie są stawiane kursantom na operatora podnośników koszowych i podestów ruchomych to:

  • ukończona przynajmniej szkoła podstawowa
  • ukończone 18 lat (warunek pełnoletności)
  • brak przeciwwskazań zdrowotnych, zwłaszcza do pracy na wysokościach

Celem kursu na podnośniki (zwyżki) jest zdobycie wiedzy i umiejętności przy obsłudze podestów ruchomych oraz teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do uzyskania wymaganych kwalifikacji, które są nadawane przez komisję właściwą dla danego rejonu i powołaną przez Dyrektora terenowego oddziału Urzędu Dozoru Technicznego.

 

Data szkolenia:
16.01 oraz 23.01.2023
06.02 oraz 20.02.2023
06.03 oraz 20.03.2023