Szkolenia

Firma Tandem oferuje wszystkim zainteresowanym szkolenia praktyczne i teoretyczne z zakresu:

  • obsługi podestów ruchomych typu nożycowego lub wysięgnikowego
  • obsługi ładowarek teleskopowych
  • obsługi wózków widłowych
  • konserwacji maszyn

Każde szkolenie kończy się egzaminem państwowym przed komisją egzaminacyjną Urzędu Dozoru Technicznego oraz wydaniem niezbędnych uprawnień.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i ustawie o dozorze technicznym, każdy operator podestów ruchomych, ładowarek teleskopowych oraz wózków widłowych musi posiadać odpowiednie uprawnienia wydane przez Urząd Dozoru Technicznego.

 Aktualna lista szkoleń znajduje się na tej stronie.